Reverse Engineering

Reverse Engineering

2022-03-21

Käänteistä suunnittelua voidaan pitää prosessina tuotteesta suunnitteluun. Yksinkertaisesti sanottuna käänteinen suunnittelu on prosessi, jolla hankitaan teknisiä tietoja (mukaan lukien erilaiset suunnitelmat tai tietomallit) olemassa olevista tuotteista. Bordersun tarjoaa laserlukulaitteen skannaamaan olemassa olevaa tuotetta ja hankkimaan kolmiulotteiset ääriviivatiedot, tekee yhteistyötä ammattimaisen käänteisohjelmiston kanssa mallin rekonstruoimiseksi ja lopulta luo ohjelman CNC-koneistuksen suorittamiseksi.


Tässä mielessä käänteistä suunnittelua on käytetty teollisessa suunnittelussa pitkään. Esimerkiksi varhaisessa laivanrakennusteollisuudessa yleisesti käytetty laivanrakennussuunnittelu on hyvä esimerkki käänteissuunnittelusta.


Jos sinulla on jo näyte, mutta sinulla ei ole 3D-dataa, voit lähettää meille näytteen prototyyppien valmistusta varten. Rekonstruoimme mallin, lähetämme sinulle 3D-tiedot vahvistusta varten tai käsittelemme prototyypit suoraan hyväksynnän perusteella.